Zsozírisz.hu
1szeretet 2szeretet 3szeretet 4szeretet 5szeretet 6szeretet 7szeretet 8szeretet 9szeretet 10

KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVÉL

1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincsen én bennem,
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.

2. És ha jövendőt tudok is mondani,
és minden titkot és minden tudományt ismerek is;
és ha egész hitem van is,
úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.

3. És ha vagyonomat mind felétetem is,
és ha testemet tűzre adom is,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.

4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt,

6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

8. A szeretet soha el nem fogy:
de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek;
vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret,
rész szerint a prófétálás:

10. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.

11. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek,
úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek:
minekutána pedig férfiúvá lettem,
elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

12. Mert most tükör által homályosan látunk,
akkor pedig színről színre;
most rész szerint van bennem az ismeret,
akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.

13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három;
ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
(Pál apostol)
Zsozírisz.hu
A szeretet többet ér a hosszú életnél.
Istennél nem az idő számít, hisz az örökkévaló.
Nála csak a szeretet számít.
(Lisieux-i Kis Teréz)

Zsozírisz.hu
1szeretet 2szeretet 3szeretet 4szeretet 5szeretet 6szeretet 7szeretet 8szeretet 9szeretet 10

Zsozirisz.hu
Zsozirisz.hu HIRDETÉS
Zsozirisz.hu
Zsozírisz.hu
Zene kapcsolás

 

COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda