csillag   csillag csillag   csillag csillag   csillag csillag   csillag csillag   csillag
csillag   csillag csillag csillag csillag csillag   csillag
csillag       csillag   csillag
Karácsony - Zsozírisz
ARANY JÁNOS: ALKALMI VERS

Az új évet (ócska tárgy!) kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik, poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még ily áldott időben? -
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér, a gabona áros;
Jól fizesse a tinót, s nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron, font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Senkinek a nyakára ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen, nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy! Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Szegény ember malacának egy híja se essék;
Messze járjon dög, halál, burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját kapja heverőben.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Tücski-hajcski baromnak sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre, gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Kívül, belül maradjon békében az ország;
A vásárra menőket sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál és a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

A bíró is, mint eddig, tisztét jól betöltse:
Víz kedviért a babát soha ki ne öntse;
Emberiség, igazság egyik serpenyőben.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Zenebona, babona, huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem, hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Nagy uraink (ha élnek), nőjenek nagyobbra;
Áldozzanak, legyen is mit, mégse üssék dobra;
Nemzetiségünk mellett buzogjanak hően.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Író pedig írónak szemét ki ne ássa, -
Ne is legyen az idén napfogyatkozása
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-, s előfizetőben.
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.

Mire üssek még pohárt? Asszonyi hűségre?
Barátság-, polgár-erény -, vagy mi más egyébre?
Hiszen ezek közöttünk vannak kelendőben.
Tudj Isten, mi minden nincs ez új esztendőben!

Karácsony - Zsozírisz

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: ÚJESZTENDEI SZÉP KÍVÁNSÁG

Kormosan, de tiszta szívvel, a füst barna fiai
Beköszönünk ma hozzátok, házak boldog urai.
És kívánunk, és óhajtunk újnál újabb esztendőt,
Szerencsével rakodottat, nem is egyet, sem kettőt,
Hanem igen, igen sokat, annyit, mint a kis világ,
Mennyi csillag van az égen, régi fákon mennyi ág.

De talán az sok is volna; semmiből sem jó a sok;
Éljetek míg kedvetek tart, éljen úri házatok.

Míg a szép leány kapós lesz, s kedves a bor, és kenyér,
Míg szomszédba a magyarnak nem kell futni ezekért,
Míg szívetek, mint a gyertya, oly vidámon égdegel,
Szemetekben az örömtűz, és az erő nem hal el; -

Majd ha egykor kürtőtökben a pók szövi hálóját,
S vendég hagyta házatokból füst nem ontja fel magát,
Majd ha nem lesz mit vakarni sem odafenn, sem alul,
S a korommal a vígság is mindörökre elvonul,
Akkor még ki kérdi többé, hány meg hány hét a világ?
Jobb fekügyék a gödörbe, és takarja el magát.

De az Isten óvjon attól! - Éljen a szent vígaság,
Ezt óhajtja a Földvári Tűzkármentő Társaság.

Karácsony - Zsozírisz

TÓTH ÁRPÁD: ÚJÉVI VERS A VÉN HÁZALÓRÓL ÉS A FIATAL VIGÉCRŐL

Hölgyeim és uraim,
Tizenkettőt kongott az óra,
Figyeljenek most szépen, ahogy illik,
Erre az érzelmes búcsúztatóra,
Melyet mint "hősnő" most elrebegek,
Lévén az én szerepeim
A tragikus és komoly szerepek.
Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak,
Hogy míg önök itt ölébe csücsültek
Pezsgős jókedvnek s rózsás hangulatnak,
S mulatnak,
Azalatt meghalt az öreg Náthán,
Akinek bánat-batyu volt a hátán,
Meghalt a könnyet mázoló,
Vesékbe gázoló,
Rossz portékákkal házaló
Ó esztendő,
S most új, vígabb élet kezdendő!

S hogy e vígságot stilusosan adjam,
A hősnő-jelleget, bárhogy is szeretem,
Most levetem,
És eljátszom önök előtt
Egy lengébb s vígabb szerepem
A zord jambusokat ma csípje kánya,
Ma én vagyok Szilveszter szobalánya,
S bejelentem,
Hogy most egy új vendég érkezett,
Valami víg monoplánszerkezet
Röpítette ide,
S két nagy koffer van a két kezibe,
Melyekben, mondja, jó kedvet és mámort
S más ilyen finom, kedves portékát hord.
S átnyújtotta a névjegyét,
Hogy hozzam be s mondjam meg a nevét,
Hogy ő a Boldogság és Társa-cég
Kiváló s megbízható utazója,
S a neve, mely mással össze nem tévesztendő,
A neve - Boldog Újesztendő!

Kérem, ez ifjút a kofferjével
És minden drága offertjével
Fogadják szívesen!
Úgy látszik, megbízható vigéc,
Bizalomkeltő, ahogy kinéz,
Bár még Bérczinél is sihederebb,
Jóképű s elegáns gyerek,
S mivel a rendelés máris elkezdendő,
Hát kezdem én s mondom: nos, újesztendő,
Lássuk, hogy milyen finom árut tart most,
Kérek ezennel egy forró, zúgó tapsot!

Karácsony - Zsozírisz

ADJON ISTEN MINDEN JÓT (Népköltés)

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt, ez új esztendőben,
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, jó termést és jó vásárt, ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót, ez új esztendőben,
Bő aratást, szüretet, egészséget, jó kedvet, ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót, ez új esztendőben,
Jó kenyeret, szalonnát tizenkét hónapon át, ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót, ez új esztendőbe,
Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg, ez új esztendőben!

Karácsony - Zsozírisz

AZ ESZTENDŐ FORDULÓJÁN (Népének)

Az esztendő fordulóján
Összegyűltünk mind ez órán,
Oltárodnál leborulunk háladásra,
Mindentudó színed előtt számadásra.

A múló év minden napja
Kegyelmedet megmutatja.
Testi-lelki bajainkban gyógyítottál,
Haláltestvér karjaitól megtartottál.

A mezőket te ruházod,
Ég madarát te táplálod,
Nem engedtél elpusztulni árván minket,
És megadtad mindennapi kenyerünket.

Könnyeinket szárítgattad,
Homlokunkat simogattad,
Ha tévedtünk, a jó útra rátereltél,
Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél.

Hálásan hát megfogadjuk,
Törvényedet el nem hagyjuk,
Új esztendő minden napján légy mellettünk,
Hogy a bűnnek szeplője se érje lelkünk.

S ha majd eljön a végóra,
Ajkunk nyílik búcsúszóra,
Hozzád vigye lelkünket az őrzőangyal,
Hol nincsen nap, nincsen éj, csak örök hajnal.

Karácsony - Zsozírisz

NAGY LÁSZLÓ: ADJON AZ ISTEN

Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba, gabonát,
árva kezembe parolát,
lámpámba lángot, ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ ő küldjön,
hogy hitem széjjel ne düljön,
adjon az Isten fényeket,
temetők helyett életet
nekem a kérés nagy szégyen,
adjon úgyis, ha nem kérem.

Zsozírisz - Újév, szilveszter

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu

Zsozirisz - Karácsony Zsozírisz - Karácsony Zsozírisz - Karácsony

Copyright ZSOZÍRISZ.HU   2005
Minden jog fenntartva!   ZSOZÍRISZ®