Zsozirisz.hu
Zsozirisz.hu

 

Zsozirisz.hu

Szendrey Júlia (1828-1868)
1846-ban ismerte meg Petőfit. Ezután egy évvel apja akarata ellenére összeházasodtak. Zoltán fiuk 1848-ban született meg. Júlia 1849-ben látta utoljára Petőfit. Szendrey Júlia Petőfi Sándor csodás szerelmi költészetének megihletője.

Szeretlek, kedvesem, szeretlek tégedet,
Szeretem azt a kis könnyű termetedet,
Fekete hajadat, fehér homlokodat,
Sötét szemeidet, piros orcáidat,
Azt az édes ajkat, azt a lágy kis kezet,
Melynek érintése magában élvezet,
Szeretem lelkednek magas röpülését,
Szeretem szivednek tengerszem-mélységét,
Szeretlek, ha örülsz és ha búbánat bánt,
Szeretem mosolyod s könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem, szeretlek tégedet,
Amint embernek csak szeretnie lehet.

Kivűled rám nézve nincs élet, nincs világ,
Te szövődöl minden gondolatomon át,
Te vagy érzeményem mind alva, mind ébren,
Te hangzol szivemnek minden verésében,
Lemondanék minden dicsőségrül érted
S megszereznék érted minden dicsőséget,
Nekem nincsen vágyam, nincsen akaratom,
Mert amit te akarsz, én is azt akarom,
Nincs az az áldozat, mely kicsiny ne lenne
Éretted, hogyha te örömet lelsz benne,
S nincs csekélység, ami gyötrelmesen nem sért,
Hogyha te fájlalod annak veszteségét,
Szeretlek, kedvesem, szeretlek tégedet,
Mint ember még soha, sohasem szeretett!

Oly nagyon szeretlek, hogy majd belehalok,
Egy személyben minden, de mindened vagyok
Aki csak szerethet, aki csak él érted:
Férjed, fiad, atyád, szeretőd, testvéred,
És egy személyben te vagy mindenem nekem:
Lyányom, anyám, húgom, szeretőm, hitvesem!
Szeretlek szivemmel, szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos őrült szerelemmel!...

És ha mindezért jár díj avvagy dicséret,
Nem engem illet az, egyedül csak téged,
A dicséretet és díjat te érdemled...
Mert tőled tanultam én e nagy szerelmet!
Zsozirisz.hu

 

Zsozirisz.hu

Szendrey Júlia Petőfi halála után 1850-ben újraházasodott. Második házasságát nemzeti felháborodás kísérte. A Kerepesi temetőben közös sírban nyugszik második férje szüleivel. Sírjára ezt vésték fel: "Petőfi Sándorné, Szendrey Júlia, élt 39 évet."

Petőfi Sándor (1823-1849)
Petőfi Sándor magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Közel ezer verset írt rövid élete alatt, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra. Alig van költő, akinek élete annyira egyeznék költészetével, mint Petőfié, aki folyton a maga életét alakította át költészetté.
Zsozirisz.hu Petőfi Sándor a magyar romantika kiteljesítője. Az ő költészetében jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi szerelem ábrázolása. Ő írt először a magyar irodalomban a világszabadságról . Közérthetően, egyszerűen szólt mindenkihez, a nép nyelvét beemelte az irodalomba és a versek külső formája helyett a gondolatot állította középpontba.
Zsozirisz.hu HIRDETÉSEK
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2015
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda